Kontakt

Kosakowo Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Pogórze, ul. gen. W. Andersa 2a
81-198 Kosakowo
tel. 58 738 40 30
e-mail: sekretariat_[at]_kosakowosport.pl

Dział Sportu 
tel. 58 738 40 33

Dział Lotnisko Kosakowo
tel. 58 738 40 30

Centrum Sportowe Kosakowo
Pływalnia – tel. 58 732 50 28; 731 505 058
Biuro – tel. 58 732 50 29

Zespół Obiektów Nadmorskich
nadmorskie_[at]_kosakowosport.pl
tel. 58 882 09 03

Zamówienia Publiczne
tel. 58 738 40 30

Inspektor Ochrony Danych
Mateusz Woźniak
iod_[at]_kosakowosport.pl

Inspektor Bezpieczeństwa Pożarowego
Jarosław Paczoska
sekretariat_[at]_kosakowosport.pl

Inspektor BHP
Maciej Pracoń
sekretariat_[at]_kosakowosport.pl

Konto bankowe
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
15 1020 1811 0000 0302 0389 6354

NIP: 587 173 26 02

REGON: 520292081

KRS: 0000929172