Kontakt

Kosakowo Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Pogórze, ul. W. Andersa 2a
81-198 Kosakowo
tel. 58 712 17 00
e-mail: sekretariat_[at]_kosakowosport.pl

Dział Sportu i Komunikacji
tel. 58 712 17 52

Dział Lotnisko Kosakowo
tel. 58 712 17 51

Centrum Sportowe Kosakowo
tel. 58 732 50 28
tel. 58 732 50 29

Zespół Obiektów Nadmorskich
nadmorskie_[at]_kosakowosport.pl
tel. 58 882 09 03

Dział Zamówień Publicznych
tel. 58 712 17 05

Inspektor Ochrony Danych
Mateusz Woźniak
iod_[at]_kosakowosport.pl

Inspektor Bezpieczeństwa Pożarowego
Jarosław Paczoska
sekretariat_[at]_kosakowosport.pl

Inspektor BHP

Maciej Pracoń
sekretariat_[at]_kosakowosport.pl

Konto bankowe
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
15 1020 1811 0000 0302 0389 6354

NIP: 587 173 26 02

REGON: 520292081

KRS: 0000929172