O nas

Geneza powstania lotniska w Kosakowie – Zygmunt Miszewski.

Pierwsze wzmianki na temat lotniska w Kosakowie datują się na rok 1923, gdzie na płaskowyżu położonym na Kępie Oksywskiej odbyły się II Ogólnopolskie Zawody Szybowcowe. Po 1931 roku teren ten upatrzyli sobie polscy studenci Technische Hochschule dla samolotów sportowych Aeroklubu Gdańskiego, a ponadto po 1936 roku stało się lądowiskiem zapasowym dla portu lotniczego Gdynia w Rumi – Zagórzu.

W dniu 31 sierpnia 1939 roku utworzono z dwóch samolotów RWD-13 i jednego Lublin R 13. Lotniczy Pluton Łącznikowy (LPŁ) pod dowództwem ppor. rez. pil. Edmunda Jereczka, który był w dyspozycji dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża płk. Stanisława Dąbka, istotniejszej roli w działaniach wrześniowych nie odegrał.

Po zakończeniu walk na Kępie Oksywskiej Niemcy przystąpili do przygotowania całego jej terenu do roli bastionu Gdyni. W związku z powyższym w 1943 roku zbudowano lotnisko w wojskowe o dwóch pasach startowych (główny N-S i pomocniczy, leżący w stosunku do siebie pod kątem prawie 45°. Do wybudowania lotniska wykorzystano po części gruz uzyskany z rozebranych w roku 1941 budynków kościoła i mleczarni w Kosakowie. Na lotnisku tym w tamtym okresie stacjonowały takie samoloty jak: Ju-52, He-111, Me-108 i FW-189. Po wyzwoleniu poniemieckie lotnisko objęła Armia Czerwona i w 1947 roku rozpoczął się proces przygotowania do jego rozbudowy.

W tym roku wydarzyła się tutaj rzecz z pogranicza niemożliwości i fantazji. Jeden z cywilnych pracowników (W. Dawidowski) odkrył bunkier o zasypanym po wybuchu bomby wejściu, zaś na jednej z rur wentylacyjnych usłyszał metaliczne stuki. Po odkopaniu wejścia przez Rosjan wyprowadzono najpierw jednego żołnierza niemieckiego, który po ujrzeniu światła dziennego padł nieżywym. Drugiego już z zasłoniętymi oczami przewieziono do szpitala w Gdyni. Tam zdążył jeszcze opowiedzieć całą gehennę 17 żołnierzy uwięzionych w owym bunkrze żywnościowym i skazanych na prawie dwuletni okres życia w ciemnościach. Też zmarł.

Rosjanie poczęli prowadzić prace na lotnisku w roku 1948 poprzez zaangażowanie 1 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjno-Lotniskowego dowodzonego przez kpt. inż. Czibizowa. Nieco później dołączyło do tych prac Bydgoskie Zjednoczenie Robót Lądowo-Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego, którym kierował inż. Franciszek Bielmacz.  Roboty skończono, po czym 24 listopada 1950 roku, przebazowano na nie z Wicka Pomorskiego Eskadrę Myśliwską PMW. Rok 1952 kolejna przebudowa, znacznie większa od poprzedniej, polegająca na przygotowaniu lotniska do bazowania na nim samolotów odrzutowych.

Na bazie Eskadry Myśliwskiej PMW powstaje z dniem 31 grudnia 1951 roku 34 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego uzbrojony w samoloty Jak-9P, których w lutym 1953 jest 16 sztuk i dwa Po-2. W roku 1954 kończy się przebudowa lotniska, które osiąga powierzchnię 742 ha i jest zdolne do obsługi i eksploatacji samolotów odrzutowych. Nie czekając na zakończenie robót pierwsze dwa poddźwiękowe myśliwce odrzutowe Lim-1 (polska wersja MiG-15) pojawiają się nad ziemią Kępy Oksywskiej na kursie 3160 w dniu 1 kwietnia 1953 roku kolejne Lim-y wypierają Jaki, a w październiku na stan uzbrojenia 34 PLM wchodzą samoloty Lim-2. W dniu 1 października 1955 roku jest ich już 55 sztuk. Od marca 1967 roku na niebie Kępy Oksywskiej pojawiły się naddźwiękowe samoloty MiG- 21, gdzie stacjonowały przez ponad 30 lat.

źródło: Zarys Dziejów Ziemi Kosakowskiej część I, część II.

Obecnie od 1 stycznia 2011 roku na ternie lotniska funkcjonuje 43. Baza Lotnictwa Morskiego eksploatując samoloty transportowo-desantowe oraz śmigłowce ratownicze. Dowódcą bazy jest komandor pil. Waldemar Orliński.

Od 1 października 2021 roku na terenie lotniska swoją siedzibę ma Kosakowo Sport Sp. z o.o., w której strukturach funkcjonuje Dział Lotnisko odpowiedzialny za infrastrukturę, zarejestrowanie i funkcjonowanie lotniska cywilnego oraz kontakty ze środowiskiem lotniczym.