Bezpieczne plaże i kąpieliska 2022

Spotkanie przedstawicieli służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ratownictwo w regionie. Spotkanie przedstawicieli służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ratownictwo w regionie.
30 maja 2022

Bezpieczne plaże i kąpieliska 2022

W poniedziałek 30 maja 2022 roku z inicjatywy dyrektora zarządu Kosakowo Sport Sp. z o.o. Dariusza Schwarza w budynku Przystani Jachtowej w Rewie odbyło się spotkanie poświęcone bezpieczeństwu w sezonie letnim na akwenach wodnych i plażach  gminy Kosakowo.

W spotkaniu udział wzięli: zastępca wójta gminy Kosakowo Marcin Kopitzki, dyrektor zarządu Kosakowo Sport Sp. z o.o. Dariusz Schwarz, przedstawiciele Komisariatu Policji w Kosakowie, Komisariatu Wodnego Policji w Gdańsku, Straży Gminnej w Kosakowie,  Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie, Ratownictwa Wodnego Sp. z o. w Poznaniu, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pucku, Urzędu Morskiego Gdynia – Kapitanatu Portu Władysławowo i Gdynia.

Spotkanie przyczyniło się do wypracowania wspólnych zasad wymiany informacji oraz międzypodmiotowej współpracy. Pozwoli również w przyszłości na inicjowanie i prowadzenie wzajemnych działań i przedsięwzięć na rzecz poprawy bezpieczeństwa w naszej gminie.

Kolejne spotkania odbędą się w terenie w grupach roboczych przed rozpoczęciem sezonu kąpieliskowego.