IX Mistrzostwa w Tenisie Stołowym

5 kwietnia 2024

IX Mistrzostwa w Tenisie Stołowym

Serdecznie zapraszamy na IX Mistrzostwa Gminy Kosakowo w TENISIE STOŁOWYM pod honorowym patronatem Wójta Gminy Kosakowo, które odbędą się 20 kwietnia br. o godz. 10.00 w Centrum Sportowym Kosakowo. To kontynuacja wcześniejszych turniejów tenisa stołowego organizowanych w naszej gminie. Każdy mieszkaniec Gminy Kosakowo, nie mający przeciwwskazań do uprawiania sportu, może wziąć udział w mistrzostwach (więcej informacji w regulaminie imprezy).

Rozgrywki zaplanowane są w następujących kategoriach wiekowych:

  • Open: od 18 lat – osoby urodzone w roku 2006 lub wcześniej,
  • Juniorzy: od 13 do 17 lat – osoby urodzone w latach 2011-2007,
  • Młodzicy: do 12 lat – osoby urodzone w roku 2012 lub później.

O przydziale do danej kategorii decyduje rok urodzenia.

Zapisy są bezpłatne i dokonuje się ich od dnia 8 kwietnia 2024 roku za pośrednictwem e-mail: a.padee@kosakowosport.pl lub na miejscu zawodów do godz. 09.30.

Zgłoszenia mailowe rozpoczynają się od dnia 08.04.2024 r. i kończą się 19.04.2024 r.  o godz. 14:00.

W zgłoszeniu mailowym będzie wymagane podanie następujących danych zawodnika:
imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia zawodnika, miejscowość.

Zgłoszenie mailowe winno zawierać oświadczenie o następującej treści: „Zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Turnieju i akceptuję jego treść”.  Zgłoszenia mailowe bez oświadczenia pozostają bez rozpatrzenia i uważane są za niezłożone.

W przypadku udziału osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda przedstawicieli prawnych na udział w turnieju wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.

Dla najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach przewidziane są statuetki i medale.

Więcej informacji dotyczących przebiegu turnieju znajduje się w  regulaminie.

IX Mistrzostwa w Tenisie Stołowym