Komunikat Zarządu

7 czerwca 2024

Komunikat Zarządu

Komunikat Zarządu Kosakowo Sport Sp. z o. o.

7 czerwca 2024 roku jest ostatnim dniem pełnienia przeze mnie funkcji dyrektora zarządu Kosakowo Sport Sp. z o. o. W związku ze złożoną rezygnacją, jutro wygasa mój mandat, a zwołane na dziś, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników zobowiąże Radę Nadzorczą do wyboru nowego zarządu Spółki.

W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować za blisko trzy lata współpracy wszystkim pracownikom spółki, Radzie Nadzorczej, wójtowi Panu Marcinowi Majek, wójt Pani Eunice Niemc, Radnym obu kadencji, Sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy Kosakowo, dyrektorom Szkół Podstawowych gminy Kosakowo, Kosakowskiemu Centrum Kultury, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Bibliotece Publicznej, OSP Kosakowo, Straży Gminnej, Policji Kosakowo, PEKO Kosakowo, Klubom Sportowym i Stowarzyszeniom oraz wszystkim mieszkańcom gminy, którzy korzystali z naszych usług i brali udział w zajęciach i imprezach sportowych. Praca dla Was była zaszczytem, dziękuję.

Dariusz Schwarz