Komunikat

26 września 2022

Komunikat

Na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku z dnia 26 września 2022 wyłączone z użytkowania będą natryski w strefie basenowej obiektu Centrum Sportowego Kosakowo – w związku z przekroczeniem dozwolonej liczby bakterii Legionelli w wodzie pod natryskami. Przekroczenie norm nie dotyczy wody w niecce sportowej i rekreacyjnej, ale ze względu na zamknięte szatanie i natryski zmuszeni jesteśmy odwołać wszystkie zajęcia odbywające się na pływalni.

*Bakteria Legionella to jedna z bakterii, która występuję w instalacjach ciepłej wody w budynkach użytkowanych przez człowieka, ze względu na bezpieczeństwo użytkowników na pływalniach obowiązują ścisłe normy, których nie można przekroczyć.

Administracja pływalni wdraża już dodatkowe procedury naprawcze zmierzające do wyeliminowania bakterii uzgodnione w ścisłej współpracy z Sanepidem w Pucku. Zintensyfikowane działania potrwają do końca tygodnia (m.in. demontaż oraz dodatkowe czyszczenie mechaniczne i chemiczne wszystkich wylewek prysznicowych, demontaż oraz dodatkowe czyszczenie mechaniczne i chemiczne wszystkich sitek w bateriach umywalkowych, dodatkowy przegrzew instalacji ciepłej wody użytkowej, interwencyjny przegląd urządzeń odpowiedzialnych za przygotowanie ciepłej wody użytkowej, przechlorowanie instalacji ciepłej wody użytkowej, dodatkowa dezynfekcja pomieszczeń z natryskami).

Ze względu na  troskę o bezpieczeństwo użytkowników pływalni i dbanie o ich zdrowie konieczne jest zamknięcie natrysków, a co za tym idzie pływalni do czasu ponownego pobrania wody do  badania po przeprowadzonych procedurach naprawczych. Analiza próbek trwa około dwóch tygodni.

O postępie prac i terminie ponownego uruchomienia pływalni będziemy Państwa informowali  w kolejnych komunikatach.