Nowe oblicze plaży w Rewie

Plaża w Rewie Plaża w Rewie
13 czerwca 2023

Nowe oblicze plaży w Rewie

W dniu 11 czerwca zakończono pierwszy etap refulacji w Rewie. Przedstawiamy harmonogram prac refulacyjnych – etap 2 Rewa

  • 12-18 czerwca- przełożenie rurociągów lądowych, sprzętu i zaplecza budowy
  • 13 czerwca – przeholunek rurociągu podwodnego, który połączy refuler z plażą
  • 17-19 czerwca- przeholunek refulera i ustawienie na pozycji
  • 19 czerwca- planowane rozpoczęcie prac refulacyjnych

Około pierwszego tygodnia sierpnia planowane jest zakończenie prac.

W związku z powyższym wykonawca robót Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o usunięcie sprzętu pływającego i osprzętu służącego do cumowania (łódek, wciągarek, lin i kotwic) z części lądowej na ul. Koralowej i części wodnej do dnia 13 czerwca 2023 roku.

PRZYPOMINAMY, że obszar objęty pracami jest terenem budowy i obowiązuje całkowity zakaz wstępu, zakaz kąpieli i uprawiania sportów wodnych. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.