Przedłużenie pomostu cumowniczego w Rewie

30 sierpnia 2023

Przedłużenie pomostu cumowniczego w Rewie

Zgodnie z komunikatem referatu ds. Inwestycji Urzędu Gminy Kosakowo informujemy, iż w dniu dzisiejszym nastąpiło wprowadzenie na budowę wykonawcy robót budowlanych  – w ramach zamierzenia inwestycyjnego p.n.: „Przedłużenie pomostu cumowniczego w Rewie, Gm. Kosakowo” w ramach Projektu pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo – przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu” obejmujących: a. zamontowanie na akwenie przedłużonego pomostu: 13 szt. pływaków stalowych wraz z wyposażeniem, b. wykonanie przyłącza wodociągowego oraz instalacji wodnej i elektrycznej na pomoście istniejącym i budowanym, c. modernizację istniejącej części pomostu pływającego, d. instalację monitoringu CCTV. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o usunięcie wszelkich przedmiotów,  sprzętów, łódek i innych elementów znajdujących się aktualnie na terenie budowy, którego obszar ilustruje poniższy schemat.