Przerwa technologiczna w Centrum Sportowym Kosakowo

13 czerwca 2024

Przerwa technologiczna w Centrum Sportowym Kosakowo

Tradycyjnie w lipcu, w trosce o bezpieczeństwo klientów oraz w celu zachowania wysokiej jakości wody na pływalni, rozpoczynamy przerwę technologiczną w Centrum Sportowym Kosakowo. W tym czasie dokonamy między innymi:

– wymiany wody w basenie sportowym i niecce rekreacyjnej – łącznie ponad 700 m³ wody,

– gruntownego czyszczenia i dezynfekcji niecek oraz zbiorników przelewowych,

– wymiany i uzupełnienia specjalistycznych złóż filtrujących wodę basenową – łącznie ponad 1,5 tony nowego złoża,

– wymiany sond pomiarowych w komputerach dozujących chemię basenową, wymienimy sondy: PH, Redox oraz platynowo – miedziane sondy chlorowe,

– wymiany lamp UV służących do dodatkowej dezynfekcji wody basenowej oraz czynności serwisowe przewidziane w harmonogramie eksploatacji obiektu Centrum Sportowego Kosakowo.

Wyżej wymienione prace pozwalają nam zachowywać wysokie standardy jakości wody na pływalni, co potwierdzają cykliczne, comiesięczne badania wykonywane przez Centrum Badań i Dozoru.

Przerwa technologiczna będzie trwała od 1 do 31 lipca br. 

Jednocześnie informujemy, że wszystkie niewykorzystane karnety zostaną przedłużone o okres wyłączania pływalni.

Do ponownego korzystania z pływalni zapraszamy od 1 sierpnia.