Przerwa technologiczna w Centrum Sportowym Kosakowo

Centrum Sportowe Kosakowo. Fot. Marcin Krauze Centrum Sportowe Kosakowo. Fot. Marcin Krauze
22 czerwca 2022

Przerwa technologiczna w Centrum Sportowym Kosakowo

Tradycyjnie w lipcu, w trosce o bezpieczeństwo klientów oraz w celu zachowania wysokiej jakości wody na pływalni, rozpoczynamy przerwę technologiczną w Centrum Sportowym Kosakowo. W trakcie przerwy wykonamy między innymi:

– wymianę wody w basenie sportowym i niecce rekreacyjnej – łącznie ponad 700 m³ wody,

– gruntowne czyszczenie i dezynfekcję niecek oraz zbiorników przelewowych,

– wymianę i uzupełnienie specjalistycznych złóż filtrujących wodę basenową – łącznie ponad 1,5 tony nowego złoża,

– wymianę sond pomiarowych w komputerach dozujących chemię basenową, wymienimy sondy: PH, Redox oraz platynowo – miedziane sondy chlorowe,

– wymianę lamp UV służących do dodatkowej dezynfekcji wody basenowej oraz czynności serwisowe przewidziane w harmonogramie eksploatacji obiektu Centrum Sportowego Kosakowo.

Wszystkie wyżej wymienione prace pozwalają nam zachowywać wysokie standardy jakości wody na pływalni, co potwierdzają cykliczne, comiesięczne badania wykonywane przez Centrum Badań i Dozoru.

Przerwa technologiczna będzie trwała od 1 do 31 lipca br.

Zapraszamy do ponownego korzystania z pływalni od dnia 1 sierpnia.