Regaty im. gen. M. Zaruskiego w Rewie

22 sierpnia 2023

Regaty im. gen. M. Zaruskiego w Rewie

W sobotę 26 sierpnia w Rewie odbędzie się kolejna edycja regat im. gen. Mariusza Zaruskiego. Wydarzenie nawiązuje do regat żeglarskich im. gen. Mariusza Zaruskiego o Puchar Prezydenta RP, które 11 lat z rzędu odbywały się w Chersoniu na Ukrainie.

Organizatorem wydarzenia są: Yacht Club Rewa i Stowarzyszenie Port Mechelinki. Partnerzy: Instytut Pamięci Narodowej o/Gdańsk, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, Związek Piłsudczyków RP, Kosakowo Sport, Sołectwo Rewa, Stowarzyszenie Nasze Mechelinki. Sponsor: Firma CELSTAN z Kosakowa. Patronat honorowy nad regatami objął wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, generalny konserwator zabytków Jarosław Sellin.

PROGRAM REGAT

Sobota, 26 sierpnia 2023 roku

09:00–zgłoszenia do regat, losowanie i klarowanie łodzi, odprawa sterników

09:30 – złożenie kwiatów pod Krzyżem Morskim w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza

10:20 – krótka lekcja historii o gen. Mariuszu Zaruskim – pracownik IPN Gdańsk.

10:35 – wodowanie i wypłynięcie na start

10:50– start

13:30 – powrót na brzeg, klarowanie łodzi

14:30 – uroczystość zakończenia regat, wręczenie nagród

15:00 – poczęstunek i wspólne biesiadowanie z zespołem Chantersi.

Zapraszamy serdecznie do kibicowania wszystkim załogom, które biorą udział w regatach z plaży w Mechelinkach i Rewie.