Turniej Piłki Nożnej Sołectw Gminy Kosakowo

Turniej Piłki Nożnej Sołectw Gminy Kosakowo Turniej Piłki Nożnej Sołectw Gminy Kosakowo
12 lipca 2023

Turniej Piłki Nożnej Sołectw Gminy Kosakowo

Informujemy, że rozpoczęły się zapisy do turnieju, który odbędzie się 10 września. Zapraszamy serdecznie na boiska Złote Piaski na turniej piłki nożnej sołectw gminy Kosakowo o puchar wójta gminy Kosakowo.

Celem rozgrywek jest popularyzacja gry w piłkę nożną oraz aktywnego spędzania czasu wolnego, wyłonienie najlepszej drużyny z terenu gminy Kosakowo, integracja społeczności lokalnej, a także propagowanie sportowego trybu życia w duchu fair play.

W rozgrywkach sportowych może uczestniczyć maksymalnie 10 drużyn reprezentujących sołectwa gminy Kosakowo. Drużyna składa się minimalnie z 6, a maksymalnie z 10 zawodników (5 w polu + 1 bramkarz oraz maksymalnie 4 zawodników rezerwowych) wszystkich będących mieszkańcami tego samego sołectwa położonego na terenie gminy Kosakowo (ewentualnie max. 2 osoby mogą być z innej miejscowości, położonej na terenie gminy Kosakowo). Rozgrywki będą odbywały się na naturalnej trawie, na boisku o wymiarach 30 m x 60 m, bramki 5 m x 2 m. Kapitanem drużyny i trenerem jest sołtys. Drużyna występuje w jednolitych strojach. Minimalny wiek zawodników uczestniczących w rozgrywkach wynosi 16 lat (decyduje data urodzenia). W turnieju może wziąć udział każda osoba bez przeciwskazań lekarskich do uprawiania sportu będąca mieszkańcem gminy Kosakowo.

Sympatyków piłki nożnej chcących reprezentować swoje sołectwo zapraszamy do kontaktu z sołtysem.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął wójt gminy Kosakowo Marcin Majek. Zwieńczeniem turnieju będzie rozdanie pucharów, pamiątkowe zdjęcie i wspólne ognisko.

Zachęcamy serdecznie wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w rozgrywkach, a także do wspólnego kibicowania drużynom.