Uroczystości odsłonięcia pomnika

Obrazek przedstawia pomnik Pomnik poświęcony bohaterskim obrońcom Polskiego Wybrzeża, poległym w walce z Niemcami we wrześniu 1939 r. Fot. M. Krauze
11 stycznia 2023

Uroczystości odsłonięcia pomnika

10 stycznia w samo południe w Pogórzu odbyła się uroczystość odsłonięcia Pomnika Obrońców Polskiego Wybrzeża poległych w walce z Niemcami we wrześniu 1939 roku.  To wspólna inicjatywa Instytutu Pamięci Narodowej i gminy Kosakowo. Przed wojną w miejscu odsłoniętego pomnika znajdował się cmentarz. Chowano tu również cywilne ofiary zbrodni hitlerowskich. Wśród licznego grona osób, które  oddały hołd bohaterom, był również dyrektor zarządu Kosakowo Sport Sp. z o.o. Dariusz Schwarz.

Tuż obok pomnika stanął maszt sfinansowany z budżetu państwa w ramach projektu pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów o nazwie “Pod biało-czerwoną”. Zakładał on uczczenie 100. rocznicy zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Dzisiejsze wydarzenie było również okazją oddania masztu do użytku.

Uroczystość rozpoczęła się od wykonania sygnałów “Baczność” oraz “Słuchajcie wszyscy”, po czym Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej odegrała hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Zgromadzonych gości przywitał wójt gminy Kosakowo Marcin Majek. Głos zabrali również sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków Jarosław Sellin, fundator upamiętnienia dyrektor gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej doktor Paweł Piotr Warot oraz radny gminy Kosakowo, inicjator powstania tablicy i pomnika Michał Przysiecki. Po przemówieniach nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika przez wójta gminy Kosakowo Marcina Majek, sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalnego Konserwatora Zabytków Jarosława Sellina, dyrektora biura wojewody pomorskiego Tomasza Gieszcza, zastępcę Dowódcy Garnizonu Gdynia komandora Waltera Jarosza, fundatora upamiętnienia dyrektora gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej doktora Pawła Piotra Warota, radnego gminy Kosakowo Michała Przysieckiego oraz przedstawicieli rodzin pochowanych na nieistniejącym już pogórskim cmentarzu – Irmgardę Białk i Marcina Klawikowskiego. Pomnik poświecił ksiądz kanonik Jan Grzelak.

Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie Apelu Poległych przez podporucznika marynarki Łukasza Piętkę. Po apelu została oddana salwa honorowa oraz wykonany sygnał “Hasło” Wojska Polskiego przez Orkiestrę Reprezentacyjną Marynarki Wojennej. Ostatnim momentem uroczystości było złożenie kwiatów pod Pomnikiem Obrońców Polskiego Wybrzeża poległych w walce z Niemcami we wrześniu 1939 r. oraz mieszkańców Pogórza, Obłuża i Oksywia w tym cywilnych ofiar zbrodni niemieckich. Na zakończenie uroczystości Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej wykonała Hymn do Bałtyku oraz Pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego, po których nastąpiło odprowadzenie wojskowej asysty honorowej.

 

Materiał źródłowy: Kancelaria Wójta