Oświadczenie Zarządu

Lotnisko Kosakowo. Fot. Kosakowo Sport Lotnisko Kosakowo. Fot. Kosakowo Sport
1 grudnia 2022

Oświadczenie Zarządu

W związku z pismem  Ministerstwa Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2022 roku skierowanym do Ministerstwa Infrastruktury oraz do wiadomości Urzędu Gminy Kosakowo „o uzgodnienie wszczęcia procedury wypowiedzenia umowy użyczenia podpisanej między Skarbem Państwa i Gminą Kosakowo (w uzgodnieniu z: gminą Miasta Gdyni, Jednostką Wojskową NR 4651 w Gdyni, Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Gdyni), z dnia 9 września 2010 roku”.

W imieniu Zarządu Spółki, która obecnie dzierżawi teren 253 ha od gminy Kosakowo – w celu zarejestrowania i uruchomienia lotniska cywilnego, użytku publicznego o kodzie 4B – chciałbym wyrazić ogromny zawód, że ten przyszłościowy projekt rozwoju ruchu lotniczego małych samolotów turystycznych w województwie pomorskim zostaje wstrzymany.

Spółka Kosakowo Sport od 1 stycznia 2022 roku w ramach jednego z zadań powierzonych przez gminę Kosakowo (Uchwała Nr LXI/448/2021 Rady Gminy Kosakowo, z dnia 26 października 2021 roku), rozpoczęła przygotowania administracyjne, dokumentacyjne i programowe do uruchomienia lotniska cywilnego na dzierżawionej nieruchomości. Przygotowana została dokumentacja (projekt instrukcji i umowy operacyjnej lotniska oraz uzgodniona z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej dokumentacja lądowiska), plan wykorzystania nieruchomości przez szkoły lotnicze oraz podmioty z branży usług około lotniczych. Spółka otrzymała  też pozytywną opinię Ministerstwa Infrastruktury, jednak bez zgody Ministerstwa Obrony Narodowej proces uzgodnienia zarządzającego lotniskiem i rejestracji lotniska w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego nie będzie mógł być kontynuowany.

Rozumiem jednak trudną sytuację geopolityczną na świecie i potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej w związku z wojną w Ukrainie. Jeżeli zajdzie taka konieczność, jako spółka, która w 2022 roku utrzymuje pełną sprawność, kompletność i gotowość infrastruktury części cywilnej lotniska, dołożymy wszelkich starań, aby sprawnie przeprowadzić procedury umowne związane z ewentualnym zwrotem nieruchomości do gminy Kosakowo w terminie uzgodnionym z Właścicielem spółki. Mam jednak nadzieję, że do tego nie dojdzie.

Kosakowo Sport Spółka z o. o. będzie realizowała wszystkie powierzone przez gminę Kosakowo zadania własne, w szczególności z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki, promocji gminy oraz utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej. O dalszych działaniach poinformuję Państwa w osobnym komunikacie.

Dyrektor Zarządu  Kosakowo Sport Sp. z o.o. Dariusz Schwarz