Refulacja plaży w Rewie

Refulacja plaży w Rewie. Fot. Kosakowo Sport Refulacja plaży w Rewie. Fot. Kosakowo Sport
25 maja 2023

Refulacja plaży w Rewie

Dnia 1 czerwca Urząd Morski w Gdyni rozpocznie refulację plaży na odcinku od Cypla Rewskiego w stronę mola w Rewie.

Pierwszy etap refulacji odbędzie się na odcinku plaży równoległym do bulwaru i ulicy Morskiej, drugi etap prac na odcinku plaży równoległym do ulicy Koralowej w stronę Rezerwatu Beka. W związku z powyższym wykonawca robót Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o usunięcie sprzętu pływającego i osprzętu służącego do cumowania (łódek, wciągarek, lin i kotwic) z części lądowej i części wodnej:

– dla pierwszego etapu prac do dnia 31 maja br.,

– dla drugiego etapu prac do dnia 10 czerwca br.

Sprzęt będzie mógł powrócić na swoje miejsce po zarefulowaniu i ustabilizowaniu refulatu na tych odcinkach na początku lipca.

Przypomnijmy, refulacja jest procesem polegającym na przetransportowaniu (przepompowaniu) m.in. z pogłębiarki rurami lub szalandą piasku z dna morza (akwenu) na plażę i rozgarnięcie go przez maszyny budowlane w celu poszerzenia i wzmocnienia brzegu.

Jednocześnie informujemy, że obszar objęty pracami jest terenem budowy i obowiązuje całkowity zakaz wstępu. Wykonawca robót stosownie wygrodzi i oznakuje teren prac. Prosimy o zachowanie należytej ostrożności.

Poniżej przedstawiamy mapy obszaru objętego refulacją wzdłuż bulwaru i ul. Morskiej oraz obszaru objętego refulacją wzdłuż ulicy Koralowej.